?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ܻƽ𽱳ظµ:新闻资讯 - 贵阳市经技术开发区梓桐物流信息?/title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/lennety/lib/base.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/lennety/lib/model.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/lennety/lib/main.css" /> <link rel="canonical" href="//www.xoujy.icu/news/cjwd/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="wraptop"> 贵阳市经技术开发区梓桐物流信息部ؓ您免Ҏ?a href="/">贵州物流</a>?a href="/supply/">大g货物搬运</a>?a href="/news/">贵阳大g物流</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?| </div> <div class="headtop"></div> <div id="header"> <div class="top clearfix"> <div class="logo"> <img src="/uploads/logo/20170915102931.png" alt="贵阳市经技术开发区梓桐物流信息? width="550" height="80"/> </div> <div class="topLink"> <div class="k2"> <p>13984102750</p><span class="cef">Ƣ迎来电Q全国统一服务热线</span> </div> </div> </div> </div> <div id="menu"> <ul class="nav clearfix"> <li class="min"><a href="//www.xoujy.icu/" title="³">³</a></li> <li class="cef"><a href="/about/" >关于我们</a></li> <li class="cef"><a href="/about/about2.html" >q输|络</a></li> <li class="cef"><a href="/supply/" >服务领域</a></li> <li class="cef"><a href="/news/" >新闻资讯</a></li> <li class="cef"><a href="/about/about3.html" >在线留言</a></li> <li class="lxff"><a href="/contact/" >联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="xian"></div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> </div> </div> <div class="contain"> <div id="container" class="clearfix"> <div class="left"> <div class="box sort_menu"> <h3>新闻分类<span class="cef">news</span></h3> <ul class="sort"> <li class="layer1"> <a href="/news/type/" class="list_item">新闻资讯</a> </li> <li class="layer1"> <a href="/news/cjwd/" class="list_item">常见问答</a> </li> </ul> <div class="contact_left"> <img src="/template/lennety/images/cont.png" alt="贵州物流" width="234" height="66" border="0" vspace="0"/> <p style="text-align: center;">贵阳市经技术开发区梓桐物流信息?/p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">?p?人:卢?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">联系电话Q?/span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">13984102750</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">邮箱Q?/span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">878177503@qq.com</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">|址Q?/span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">³ www.xoujy.icu</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">地址Q贵州省</span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">贵阳市云岩区甜蜜镇</span> </p> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="sitemp clearfix"> <h2 class="cef">常见问答</h2> <div class="site"><img src="/template/lennety/images/site.jpg" alt="贵州搭徏q输">当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/cjwd\">常见问答</a></div> </div> <div class="content"> <ul class="news_listt1 clearfix"> <li class="clearfix"> <div class="zxxw_b"> <h3><a href="/news/96.html" title="寄大件物应该注意哪些问题?">寄大件物应该注意哪些问题?</a></h3> <span class="cef">?019-04-20?/span> <div class="cef"> 随着q输业的发展Q在我们的生zM来多的物公司拔地而vQ那么我们在选择物流公司q输货物Ӟ寄走大g物品Ӟ都要注意些什么呢Q?一、我们大件品的内包装还有纸q包装的这个是不是完整C了?二、就是物会遇到一些碰撞的事情Q或者是产品...</div> </div> </li> <li class="clearfix"> <div class="zxxw_b"> <h3><a href="/news/94.html" title="物流公司在运输货物时如何保证货物安全q输Q?>物流公司在运输货物时如何保证货物安全q输Q?/a></h3> <span class="cef">?019-04-12?/span> <div class="cef">物流公司在运输货物的q程?完成q输d是一Ҏ术性和专业性强的工?在运输过E中E有不慎,便可能对生命、胦产和环境造成损失.物流q输的过E中采用的都是大型运货R?q对N员、物公司等要求都是非常严格? 1、选择行驶路线得当,q输危险...</div> </div> </li> <li class="clearfix"> <div class="zxxw_b"> <h3><a href="/news/72.html" title="物流公司的收Ҏ准是怎样?>物流公司的收Ҏ准是怎样?/a></h3> <span class="cef">?018-10-20?/span> <div class="cef"> 发物一般都是按所发物品的体积收费。针对的一般都是较大型的物品,一般v价都在两癑օ左右。目前ƈ没有l一标h。需要的L当地的物公司商谈h|电话13984102750...</div> </div> </li> <li class="clearfix"> <div class="zxxw_b"> <h3><a href="/news/63.html" title="贵州挖机q输限大gq输">贵州挖机q输限大gq输</a></h3> <span class="cef">?018-08-28?/span> <div class="cef">贵州挖机q输限大gq输盾构机掘q机q输q程中的应急预案在受政{、运输线路受限、恶劣天气等自然条g以及H发事g{不可抗拒因素,发生计划变化情况下,如下应急预案:1、天气突变应急预案:如在q输作业期间遇天气突变,如降雨等情况Q及时对对R辆采?..</div> </div> </li> <li class="clearfix"> <div class="zxxw_b"> <h3><a href="/news/61.html" title="贵阳大gq输常见的运输包装材?>贵阳大gq输常见的运输包装材?/a></h3> <span class="cef">?018-08-23?/span> <div class="cef">怿大多Ch都会在网上买东西Q但是在快递运输的q程?不妨发现Q许多大一点的货物或者容易碎的物品被包裹的严严实实的Qƈ且包装的东西各种各样Q那么我?常见的运输材料有哪些呢?贵阳大gq输常见的运输包装材料有Q衬ѝ沫塑料、气垫薄膜、气垫薄...</div> </div> </li> <li class="clearfix"> <div class="zxxw_b"> <h3><a href="/news/44.html" title="贵阳物流的运作流E是怎样?>贵阳物流的运作流E是怎样?/a></h3> <span class="cef">?018-04-09?/span> <div class="cef"> M工作都有一定的q作程Q我们熟悉的物流也是一pdq作的过E,想一下我们熟悉的快递就是这P物流的运作过E我们可以对比着快递的q程来看? 货物从集散地送到中心Q然后从中心发货Q送去目的地的中心Q然后再配送到目的地的集散圎ͼ然后q?..</div> </div> </li> <li class="clearfix"> <div class="zxxw_b"> <h3><a href="/news/6.html" title="从事l营性道路危险货物运输应当具备哪些条Ӟ ">从事l营性道路危险货物运输应当具备哪些条Ӟ </a></h3> <span class="cef">?017-09-16?/span> <div class="cef">甌从事l营性道路危险货物运输的Q应当具备以下条Ӟ 1Q有W合下列要求的专用R辆及讑֤?(1)自有专用车辆(挂R除外)5辆以上;q输剧毒化学品、爆炸品的,自有专用车辆(挂R除外)10辆以?(2)专用车辆技术性能W合国家标准《营qR辆综...</div> </div> </li> <li class="clearfix"> <div class="zxxw_b"> <h3><a href="/news/5.html" title="从事大型物gq输l营应当具备哪些条gQ?">从事大型物gq输l营应当具备哪些条gQ?</a></h3> <span class="cef">?017-09-16?/span> <div class="cef">甌从事道\大型物gq输l营的,应当具备以下条gQ?Q.有与其经营业务相适应q经合格的q输车辆 Q1QR辆技术性能应当W合国家标准《营qR辆综合性能要求和检验方法?GB 18565)的要求; Q2QR辆外廓尺寸、u荷和载质量应当符合国...</div> </div> </li> <div class="clearboth"></div> </ul> <div class="pages"><ul class="cef"><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li></ul></div> </div> </div> </div> </div> <div class="bottom"> <div id="bottom" class="clearfix"> <div class="bom1 fl"> <div class="tt2">关于我们<span class="cef">About us</span></div> <ul class="sort_bom"> <li class="cef"><a rel="nofollow" href="/about/" >公司?/a></li> <li class="cef"><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" >q输|络</a></li> <li class="cef"><a rel="nofollow" href="/about/about3.html" >在线留言</a></li> </ul> </div> <div class="bom1 fl"> <div class="tt2">服务领域<span class="cef">Product center</span></div> <ul class="sort_bom"> <li class="cef"><a rel="nofollow" href="/gccys/" >工程车运输服?/a></li> <li class="cef"><a rel="nofollow" href="/djysc/" >大gq输?/a></li> <li class="cef"><a rel="nofollow" href="/wlgs/" >物流公司</a></li> </ul> </div> <div class="bom1 fl"> <div class="tt2">新闻中心<span class="cef">News center</span></div> <ul class="sort_bom"> <li class="cef"><a href="/news/type/" target="" >新闻资讯</a></li> <li class="cef"><a href="/news/cjwd/" target="" >常见问答</a></li> </ul> </div> <div class="bom2 fl"> <div class="tt2">联系我们<span class="cef">Contact us</span></div> <ul class="sort_bom"> <p>贵阳市经技术开发区梓桐物流信息?/p> <p>³ www.xoujy.icu</p> <p class="dianhu">全国l一服务热线</p> <p class="tell">13984102750</p> <p class="tell"></p> <p>地址Q云岩区甜蜜镇</p> </ul> </div> <div class="bom3 fl"> <p><img src="/template/lennety/images/weix.jpg" alt="贵州物流" width="180" height="180" border="0" vspace="0"/></p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="nav_foot"> <p> <a rel="nofollow" href="/" >|站首页</a> | <a rel="nofollow" href="/about/" >关于我们</a> | <a rel="nofollow" href="/supply/" >服务领域</a> | <a rel="nofollow" href="/news/" >新闻中心</a> | <a href="/sitemap.html" >|站地图</a> | <a href="/sitemap.xml" >XML</a> | <a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/" >联系我们</a> </p> </div> <div class="copyright">Copyright©³ www.xoujy.icu(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" >复制链接</a>) 贵阳市经技术开发区梓桐物流信息? 贵阳大gq输哪家好?大g货物搬运怎么P<br/>诚信公司专业提供贵阳物流公司、贵州物、贵阛_件物、贵州大件物、贵阛_件运输等服务Q欢q来电咨询!<br /> 备案P<a rel="nofollow" target="_blank" >黔ICP?7002383?/a>  <a target="_blank" href="//www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode= 52019002006920" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="//www.beian.gov.cn/img/ghs.png"/>贵公|安?52019002006920?/a> Powered by<a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank" >{l</a>   </div> <div class="cef">热门城市推广: <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=douyun" title="都匀" target="_blank" rel="nofollow">都匀</a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a> <a href="//www.xoujy.icu/" title="³">³</a> <a href="/city_index.aspx?city=qiandongna" title="黔东? target="_blank" rel="nofollow">黔东?/a></div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>